Πολύχρωμο, πολυχρωμο, polyxromo, polyhromo, polyhrwmo, polyxrwmo, colorful