Βάπτιση Σταυρός Λαδικά

Τι συμβολίζει ο Σταυρός στη Βάπτιση;

newman.com.grΒάπτιση, Τι συμβολίζει;

Ο Σταυρός

Ο βαπτιστικός σταυρός αποτελεί το σύμβολο της θυσίας, της οικουμενικής αγάπης και της αυταπάρνησης που ο Χριστός έδειξε και χάρισε με τη διδασκαλία και με όλη του τη ζωή, με τη σταύρωση και την ανάστασή Του. Αυτές τις αρετές οφείλει να επιδείξει ο άνθρωπος που βαπτίζεται σε όλη τη χριστιανική ζωή του. Ο σταυρός, που είναι η σφραγίδα του Χριστού, συμβολίζει αυτή ακριβώς την ένταξή μας στη χριστιανική ζωή και στο σώμα του Χριστού.

Δες επίσης τους Συμβολισμούς της Βάπτισης,

τι συμβολίζουν:

Το Λάδι

Η Λαμπάδα

Το Νερό

Το Άγιο Μύρο

Ο ιερός χορός

Η ονοματοδοσία

Η τριχοκουρία

Το ξέπλυμα

Τρεις Κυριακές μετά

Leave your idea or comments