Νερό & Βάφτιση

Τι συμβολίζει το Νερό στη Βάπτιση;

RaniaΒάπτιση, Τι συμβολίζει;

Το Νερό

Αφότου ο ιερέας έχει αλείψει με λάδι τον βαπτιζόμενο, τον ακουμπά στο κεφάλι και τον καταδύει τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Το νερό είναι σύμβολο ζωής και έχει την δυνατότητα να καθαρίζει το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου. Στο μυστήριο της βάπτισης συμβολίζει επίσης το αίμα του Ιησού Χριστού. Στο νερό θάβεται ο παλιός άνθρωπος με το προπατορικό αμάρτημα στις πλάτες του και από το ίδιο νερό βγαίνει αναγεννημένος ο νέος χριστιανός. Οι τρεις αναδύσεις και καταδύσεις συμβολίζουν τις τρεις μέρες που έμεινε ο Κύριος στον τάφο του και την επακόλουθη ανάστασή Του. Και όπως ο Κύριος εισήλθε ολόκληρος στο μνήμα, έτσι και το βρέφος εισέρχεται ολόκληρο μέσα στο νερό και συμμετέχει στο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου.

Η μητέρα Εκκλησία γεννά ένα επιπλέον μέλος από τη μήτρα της, που συμβολίζεται απ’ την κολυμβήθρα. Έτσι, όλοι μας είμαστε αδέλφια αφού γεννηθήκαμε από την ίδια πνευματική μητέρα. 

Δες επίσης τους Συμβολισμούς της Βάπτισης,

τι συμβολίζουν:

Το Λάδι

Η Λαμπάδα

Το Άγιο Μύρο

Ο Σταυρός

Ο ιερός χορός

Η ονοματοδοσία

Η τριχοκουρία

Το ξέπλυμα

Τρεις Κυριακές μετά