Βάφτιση τι συμβολίζει

Τι συμβολίζει το Ξέπλυμα μετά τη Βάπτιση;

NewmanΒάπτιση, Τι συμβολίζει;

Το ξέπλυμα

Μετά τη βάπτιση, όπως ορίζει η παράδοση, η μητέρα δεν πρέπει να ξεπλύνει το παιδί από το αγιασμένο λάδι, παρά  μόνο όταν είναι στα σημεία που είναι απαραίτητο για λόγους υγιεινής. Τρεις μέρες μετά τη βάπτιση, η μητέρα θα ξεμυρώσει το βρέφος κάνοντάς το μπάνιο. Το νερό θα το κρατήσει για να το πετάξει στη θάλασσα, στο ποτάμι ή στο χώμα. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορεί να το ρίξει στην ειδική χοάνη που υπάρχει στους ναούς γι’ αυτό το σκοπό.

Δες επίσης τους Συμβολισμούς της Βάπτισης,

τι συμβολίζουν:

Το Λάδι

Η Λαμπάδα

Το Νερό

Το Άγιο Μύρο

Ο Σταυρός

Ο ιερός χορός

Η ονοματοδοσία

Η τριχοκουρία

Τρεις Κυριακές μετά

Leave your idea or comments