Μαλλιά βάπτιση

Τι συμβολίζει το κόψιμο των μαλλιών στη Βάπτιση;

KonstantinaΒάπτιση, Τι συμβολίζει;

Η τριχοκουρία (κόψιμο μαλλιών)

Το κόψιμο των μαλλιών του νεοφώτιστου, που συντελείται μετά το Χρίσμα, είναι η ελάχιστη προσφορά που κάνει αυτός προς το Χριστό, δηλώνοντάς του πως είναι αφιερωμένος σ’ Αυτόν και έχει ως κεφαλή Αυτόν, αφού τα μαλλιά του κόβονται σταυροειδώς. Η παράδοση απαγορεύει να κοπούν τα μαλλιά του μωρού πριν από τη βάπτισή του.

Δες επίσης τους Συμβολισμούς της Βάπτισης,

τι συμβολίζουν:

Το Λάδι

Η Λαμπάδα

Το Νερό

Το Άγιο Μύρο

Ο Σταυρός

Ο ιερός χορός

Η ονοματοδοσία

Το ξέπλυμα

Τρεις Κυριακές μετά

Leave your idea or comments