Κορδέλα σωλήνας, συνήθως ντουμπλαριστή, για κουφέτα.

Showing all 1 results